Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 kan alle be virksomheter som omfattes av Åpenhetsloven om
informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi anerkjenner menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Ansvarlighet er forankret i styret som har utarbeidet en åpenhetspolicy som gir bedriften retningslinjer i sitt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Vi har kartlagt aktsomheten gjennom en vurdering av både internt og eksterne forhold for å avdekke avvik.

Bedriften vil fortløpende og senest innen 30. juni hvert år offentliggjøre en redegjørelse/rapport på vår nettside.

Dersom du har spørsmål vedrørende bedriftens arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ta kontakt med:


Navn: Vibeke Behn
e-post: vibeke.behn@restauranteik.no

 

4.3 Informasjon om informasjonsplikten vedlegg 1

5.2 Årsrapport for redegjørelse etter Apenhetsloven 2024